Lakeview Cannobio Camping Logo 2

Groen Resort

Duurzame vakanties zonder zonder te hoeven gaan!

Voor ons een vanzelfsprekendheid

Duurzaam, natuurlijk!

We praten er niet veel over - we doen het liever! Met de overname en verbouwing voor het seizoen 2023 wordt Cannobio Lakeview Camp & Resort duurzaam groen!

2997144 1

Co2 neutraal

Onze energie is grotendeels CO2-neutraal. Waar we nu nog fossiele brandstoffen gebruiken, zal dit worden gecompenseerd.

3326641

Zonne-energie

Met onze fotovoltaïsche systemen wekken we grotendeels onze eigen elektriciteit op.

31570

Geheugen

We slaan overtollige energie op in grote elektriciteitsopslagfaciliteiten - voor dagen met weinig zon

1691455 1

Verzegeling

Wij verzegelen onze oppervlakken zo weinig mogelijk en zorgen voor een natuurlijke afwatering
2424877

Scheiding van afval

Wij vermijden afval zoveel mogelijk. Waar dit niet mogelijk is, scheiden wij het geproduceerde afval consequent en recycleren wij het.
66601

e-mobiliteit

Binnenkort: In de toekomst zullen we e-scooters en e-bikes uitlenen, uw auto kan gewoon stilstaan.