Duurzaam kamperen in Cannobio

Vakantie zonder afzien en dicht bij de natuur!

Voor ons een vanzelfsprekendheid

Duurzaam, natuurlijk!

We praten er niet veel over - we doen het liever! Met de overname en verbouwing voor het seizoen 2023 wordt Cannobio Lakeview Camp & Resort duurzaam groen!

2997144 1
Co2 neutraal
Onze energie is grotendeels CO2-neutraal. Waar we nu nog fossiele brandstoffen gebruiken, zal dit worden gecompenseerd.
3326641
Zonne-energie
Met onze fotovoltaïsche systemen wekken we grotendeels onze eigen elektriciteit op.
31570
Geheugen
We slaan overtollige energie op in grote elektriciteitsopslagfaciliteiten - voor dagen met weinig zon
1691455 1
Verzegeling
Wij verzegelen onze oppervlakken zo weinig mogelijk en zorgen voor een natuurlijke afwatering
2424877
Scheiding van afval
Wij vermijden afval zoveel mogelijk. Waar dit niet mogelijk is, scheiden wij het geproduceerde afval consequent en recycleren wij het.
66601
e-mobiliteit
Binnenkort: In de toekomst zullen we e-scooters en e-bikes uitlenen, uw auto kan gewoon stilstaan.